Achtergrond informatie

Tijden van crises en veranderingen maken onrustig.

Onrust; wie herkent het niet !? Beelden van natuurrampen. Politici die over elkaar heen struikelen over onderwerpen zoals het milieu of het CO2 probleem, zijn op ons netvlies ingebrand. De link naar duurzaam produceren is snel gelegd. Dit fotoboek gaat naast de waarde van dit verander traject voor de polder, daarover.

Welke beelden heb jij, heeft u bij duurzaamheid? Beelden van protesten, overleg, stilstand, crises?

Dit fotoboek geeft hoop aan grote groepen mensen die nog niet weten hoe het nu allemaal verder moet gaan. Het boek informeert en laat foto’s zien van innovatie in onder meer de glastuinbouw, akkerbouw en de dataopslag-technologie. Het voert de lezer mee naar hoe dit alles er nu al uitziet en gaat uitzien op een redelijk termijn.

Het brengt een ‘moderne Wieringermeerpolder’ in beeld. Het beschrijft een groot aantal veranderingen. De Wieringermeerpolder “staat bol” van veranderingen op het gebied van milieuvriendelijk produceren.

In deze polder in Noord- Holland- Noord zijn een aantal bedrijven, circa 15 jaar geleden, gestart met milieuvriendelijker telen en het duurzaam energie leveren. Er is zelfs een Waterbank. Warmte wordt gewonnen vanuit de diepte van de aardbodem en elektriciteit door één van de grootste windmolenparken van Europa.

Alles gemaakt met kennis en vakmanschap. De aanpak is steeds oplossingsgericht, met voortschreidend inzicht. Het is onstaan zonder bang te zijn fouten te maken, omdat van daaruit altijd wel een oplossing ‘gloort aan de horizon’.

Zelfs onder meer het ‘gamen’ op de computer, het ‘streamen’ van diensten en podcasts, komen in deze polder op een ‘milieuvriendelijkere manier’ tot stand. Hitte die daarbij vrijkomt, gaat wellicht op termijn gebruikt worden voor de daar gevestigde bedrijven of belanghebbenden.

Op termijn zullen wellicht ook de omliggende gemeenten profijt er van hebben. De wil is er om aan deze beloften te voldoen. Wederom, zonder gezeur.

Het is opmerkelijk hoe de activiteiten van de bedrijven aansluiten bij de gewenste duurzame ontwikkelingen. Ze sluiten aan bij landelijke en Europese doelstellingen. Wees getuige er van dat in het boek deze ontwikkelingen zijn aangeduid met daarbij behorende iconen, waarde-kenmerken van duurzaamheid.

Daarbij is het zeker zo opmerkelijk dat het vitale bedrijven zijn, die zich richten op hun omgeving. Produceren om te produceren voor louter winstgeving is feitelijk volledig achterhaald in deze polder.

Terugkomend op het begin van dit verhaal m.n. de genoemde ‘Onrust’. Het beschrijvende fotoboek over Verduurzamen en de weg er naar toe, brengt enige rust bij de mensen die dit fotoboek gaan lezen.