Re-Creatie – Duurzaamheid

Welkom op de pagina over Re-Creatie en duurzaamheid

In de periode 2018 -2020 is de Wieringermeer één grote bouwput waarin vier grote veranderingen tegelijk spelen, alle vier groot of de grootste van Nederland, imposant met dito dimensies.

In deze periode studeer ik Photografic Design aan de Fotovakschool en start ik met fotografie van de diverse veranderingen. Door een conceptuele benadering die aansluit bij de opleiding komt in beeld dat naast de omvangrijke, indrukwekkende en fotogenieke aspecten er ook op belangrijke punten onbeantwoorde vragen zijn en kansen op verbinding worden gemist.

De Wieringermeer is een polder die is aangelegd om als land zelfstandig te kunnen voorzien in ons voedsel. Om het resultaat zeker te stellen had de overheid een sterke regierol. Onder deze regie is met succes een agrarisch gebied gecreëerd die de oorspronkelijke doelstelling ruim heeft waargemaakt. Zo ruim dat de oorspronkelijke rol van deze polder van ondergeschikt belang is geworden.

Door de bouw van hyperscale datacenters, grote kassen, het grootste onshore windpark en de vernieuwing in landbouw krijgt deze polder belangrijke nieuwe functies met ook grote kansen voor circulariteit.

In tegenstelling tot de eerste creatie is er bij deze re-creatie geen of beperkte regie. Markt werking is de belangrijkste strategie. Verzuiling binnen de eigen ‘industrie’ lijkt een belangrijke waarde. De verbeelding van de verandering en de visualisatie hiervan samen met toelichting zijn opgenomen in het boek Re-Creatie met als sub titel duurzaamheid in de polder.

 

Digitale inkijk versie

Kaft recreatie opnieuw opgemaakt versie 1.0 klein voor site

Bestellink

Re-Creatie – duurzaamheid in de polder

Een indruk van het fotomateriaal